GEOTECHNIKAI IRODA


Helyszíni vizsgálatok, terepi mérőműszerek


 

 • Dinamikus talajszondázás;
  EuroCODE, MSZ, DIN, BS és ASTM szabványok szerint.

  Szoftveres kiértékeléssel a mért ütésszámokból meghatározzuk a fajlagos behatolási ellenállás mélységfüggő értékeit, az adatokat grafikus és táblázatos formában adjuk meg. A talajmechanikai szakvélemények geotechnikai hossz - szelvényeiben integráljuk a szondázási eredményeket a fúrásszelvények adataival.

 • SPT - Standard Penetrometer Test;
  ASTM D1586 szabvány szerint.

  Az SPT vizsgálatot eredetileg kohézió nélküli kőzetek vizsgáltára fejlesztették ki, cölöpalapozásokhoz.

  Egyszerű és gyors talajvizsgálati módszer, világszerte alkalmazzák kötött talajokban is, tetszőleges alapozási mód esetében.

  A felhalmozott nagyszámú vizsgálati adatháttér jó korrelációs lehetőséget biztosít az eredmények kiértékelésére.

  Az SPT vizsgálatok során egyúttal talajmintavétel is történik.

 • CPT(u) - Cone Penetrometer Test;
  EuroCODE, MSZ szerint.

  CPT vizsgálatot az altalaj gyors, költségtakarékos vizsgáltára fejlesztették ki, cölöpalapozásokhoz.

  A vizsgálat során a mélység függvényében mérjük és rögzítjük a szondacsúcs ellenállását, köpenysúrlódását és talajrétegben érvényes pórusvíznyomást. E talajvizsgálati módszer a cölöpalapozás méretezését támogatja.

 

 

 • Hidroszonda - vizsgálatok;
  A rétegek áteresztőképességre vonatkozóan ad összehasonlító eredményt a mélység függvényében.

  A változtatható víznyomás és mérőhenger összeállítás révén széles áteresztőképességi tartományban végezhetjük a méréseket.


 • Nyírószonda;

Gyors nyírószilárdsági paraméterek töltések tervezéséhez.

Geonor H60:

Gyors helyszíni mérési módszer a kötött agyagok nyírószilárdságának meghatározására, 0 - 200 kPa méréstartományban.

 

 

Geonor H10:

Puha és közepesen kemény agyagok drénezetlen nyirószilárdságának meghatározására 0-30m-es mélységig.

Mérési tartománya: 0-60 kPa illetve 0-100 kPa.

 • PB presszióméteres vizsgálatok;

A talaj 'in situ' állapotbeli rugalmassági paramétereit határozzuk meg a Jean Lutz S. A. (Franciaország) által gyártott digitális PB presszióméterrel (PB = pre bored).

A vizsgálatokhoz 3 átmérőjében és szerkezeti kialakításában is különböző szonda (DATC GROUP, Franciaország) áll rendelkezésünkre:

- 44 mm-es gumimembrános szonda, mely többnyire 60 mm-es réselt acélcsőben kerül alkalmazásra;

- 58 mm-es gumimembrános szonda;

- 74 mm-es gumimembrános szonda acél védőburkolattal.

 

A készülék adatgyűjtő egységgel is rendelkezik, ezáltal a mért eredmények gyorsan kiértékelhetők a PB presszióméterhez tartozó szoftvercsomaggal.

 

 

 

 

 

 • Kőzetpressziométeres mérések;
  A fúrólyukban történő vizsgálattal a kőzetek 'in situ állapotbeli kőzetmechanikai tulajdonságait (rugalmassági modulus, primer kőzetfeszültségek) határozzuk meg.

  A mérési eredmények jó kapcsolatot mutattak hasonló mélységből származó magminták laboratóriumi mérési eredményeivel.

  A méréseket a KBFI - Alfa Geotechnológiai Bt.-gal együtt végezzük.

 

 • Felszínközeli rétegek tömörségének mérése - Panda penetrodenzitográffal;

  A szondacsúcs az érzékelőfejre mért kalapácsütések segítségével jut az altalajba. Az érzékelőfejben lévő szenzorok a mozgási energiát határozzák meg, amely felhasználásával a Holland képlet alapján az adatrögzítő a mélység függvényében a talajok csúcsellenállását határozza meg, és tárolja. Az adatrögzítő 4000 mérési pont tárolására alkalmas.

A műszer alkalmas.gyors talajkutatásra, a laza és tömör zónák, kicsiny üregek meghatározására. A Proctor görbe ismeretében a relatív tömörség ellenőrző mérésekre 5 - 6 m mélységig használható.

A PANDA adatgyűjtő kijelzőjén a mérés során látható az adott mélységhez tartozó csúcsellenállás. Az adatok kiértékelése szoftveresen, grafikusan történik, a csúcsellenállási szelvény felhasználásával. • Helyszíni hidrogeológiai vizsgálatok;

  A rétegek hidrogeológiai tulajdonságainak meghatározására fúrólyukban, valamint kiképzett vízszintmegfigyelő kutakban végzünk vizsgálatokat. Ezek változó ill. állandó nyomású nyeletéses - vízrátöltéses vizsgálatok, próbaszivattyúzások.
  Több kutas vizsgálatok, vagy lassú visszatöltődések esetén digitális mérő- és adatrögzítő műszerekkel mérjük a mindenkori vízszint adatok mellett a vízhőmérséklet, fajlagos elektromos vezetőképesség adatait.

A szivattyúzások során vett víz-, gázmintákat akreditált kémiai laboratóriumokban vizsgáltatjuk.

 

 

 

 • Self boring (önbefúró) pressziométeres vizsgálatok;

  A talaj 'in situ’ állapotbeli kőzetmechanikai tulajdonságait határozzuk meg:

     - Nyírási- (G) és rugalmassági modulus (Es);

     - Vízszintes földnyomás és vízszintes földnyomási tényező;

     - OCR (túlkonszolidáltság foka);

     - Drénezetlen nyírószilárdság;

     - Törőszilársdág;

     - Merevségi index

     - Súrlódási és dilatációs szög értékek.

 

A mért talajfizikai paraméterek azonnal rendelkezésre állnak, a származtatott paramétereket szakvéleményben értékeljük ki.

 

 

 

 • Gyroszkópos furat 3D-s helyzetmeghatározások;

  Bármely térbeli furat, cső 3D-s helyzetmeghatározása, távolságuk számítása.

 

Vízszintes acél fagyasztócsőernyő bemérése.

 

 

 

 

 

 

Főoldal; Cégismertető; Fúrógépek; Mintavételi technológiák; Tervezés; Referenciák; Sajtószemelvények;

 

GEOVIL KFT. © ; 2012. augusztus